3-15-0+(40 S03) NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

 

Garanti Edilen İçerik (%w/w)

Toplam Azot (N) 3 Üre Azotu (N) 3 Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) 15 Suda Çözünür Kükürt Trioksit(SO3) 40

Unique Sulphomin