Garanti Edilen İçerik (%w/w)

Toplam Azot (N) 7 Nitrat Azot (N) 7 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 21 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) 11 pH 7,5 Yoğunluk 1,5

Potasall-Ca