EC FERTILIZER BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)

Garanti Edilen İçerik (%w/w)

Suda Çözünür Bakır(Cu) 6

Copper